Här kan du se på bilder från dagens Hangö

(Klicka på bilderna för att se bildspel och närmare bildinformation).


  Kyrkan och vattentornet


  Frontmuseet i Lappvik


 Hangö Museum


Badhusparken och trähusen


Fyra vindarnas hus


Frihetsstatyn

 


Bilder: Annette Ström