Projektet
Lokalhistoriens nya vingslag

Västnyländska kultursamfundet r.f.
Nabogatan 20, 10300 Karis
FO-nummer 0213885-5