Projektets kontaktuppgifter


Föreningen Västnyländska kultursamfundets projekt upprätthåller EU-projektet
"Lokalhistoriens nya vingslag" som genomfördes under åren 2008-2011.
Mera information om projektet fås från Luckan Raseborg, tfn 044-017 0176 eller per e-post.

Projektet styrs av föreningens styrelse samt projektets styrgrupp.
Projektets styrgrupp bestod av följande medlemmar: 
Fredrik Åberg, Kim Björklund, Annette Ström, Magnus Johansson och
Gunilla Wasström (Pomovästs representant).
 

Skicka oss feedback

Här kan du ge oss ris och ros gällande den mobila guiden.

Skriv siffran 10 med bokstäver:

Projektet
Lokalhistoriens nya vingslag

Västnyländska kultursamfundet r.f.
Torggatan 3, 10300 Karis
FO-nummer 0213885-5