Projektets kontaktuppgifter


Föreningen Västnyländska kultursamfundets projekt upprätthåller EU-projektet
"Lokalhistoriens nya vingslag" som genomfördes under åren 2008-2011.
Mera information om projektet fås från Luckan Raseborg, tfn 044-017 0176 eller per e-post.

Projektet styrs av föreningens styrelse samt projektets styrgrupp.
Projektets styrgrupp bestod av följande medlemmar: 
Fredrik Åberg, Kim Björklund, Annette Ström, Magnus Johansson och
Gunilla Wasström (Pomovästs representant).
 

Skicka oss feedback

Här kan du ge oss ris och ros gällande den mobila guiden.

Skriv siffran 1 med bokstäver:

Projektet
Lokalhistoriens nya vingslag

Västnyländska kultursamfundet r.f.
Torggatan 3, 10300 Karis
FO-nummer 0213885-5